Minerva DataBase

És una base de dades d’assaigs clínics amb pacients amb un trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) que permet fer consultes, revisions i metanàlisis de forma ràpida ja que estalvia les etapes d’identificació dels estudis i d’extracció de dades

Com funciona Minerva Database?

1. Clínic o investigador/a

Es fa una pregunta clínica
o de recerca

2. Minerva Database

El professional fa la consulta a Minerva Database

3. Taules resum

S’obtenen automàticament taules amb els resultats de la consulta

4. Exportació dades

S’exporten les taules de la consulta per a la seva anàlisi estadística

Disseny de la base de dades

En l’actualitat, MINERVA conté informació de més de 350 ACA publicats en més de 800 articles científics, documents públics elaborats per agències reguladores, pàgines web dels promotors dels estudis i registres d’ACA com clinicaltrials.gov o EUDRACT.eu.

Aquests assajos clínics han inclòs a més de 25.000 pacients. La població d’estudi són nens o adolescents en gairebé un 60% dels assaigs clínics, la presència d’una comorbiditat és un criteri d’inclusió en un 20% dels estudis i els fàrmacs estimulants (metilfenidat i derivats amfetamínics) són la intervenció d’estudi a la meitat dels assajos clínics.

Vols saber més de Minerva?

Nom (Obligatori)(Obligatori)
Correu electrònic(Obligatori)