Presentació

Què és Minerva database?

Minerva és una base de dades d’assaigs clínics amb pacients amb un trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) que permet fer consultes, revisions i metanàlisis de forma ràpida ja que estalvia les etapes d’identificació dels estudis i d’extracció de dades.

Minerva és una base de dades que conté informació exhaustiva de tots els assaigs clínics aleatoritzats que han investigat els efectes dels medicaments en pacients amb un trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH). A partir de múltiples fonts d’informació hem identificat els assajos clínics que han investigat l’eficàcia i/o la seguretat del tractament farmacològic del TDAH i hem extret la informació administrativa, del disseny, les característiques dels pacients, els resultats i el risc de biaix (per a una informació detallada de Minera veure Disseny de la base de dades).

La informació està emmagatzemada de manera que es poden generar automàticament taules resum d’assajos clínics. Aquesta informació també es pot exportar fàcilment per al seu tractament estadístic mitjançant els programes d’anàlisi estadística i meta-anàlisi més comunament freqüentment emprats com STATA, SPSS, SAS, CMA, R, Matlab, Python, Excel, RevMan, entre d’altres.

Minerva de dades

En l’actualitat, MINERVA conté d’informació de més de 350 assaigs clínics aleatoritzats publicats en quasi 800 articles científics, documents públics elaborats per agències reguladores, pàgines web dels promotors dels estudis i registres d’assajos clínics com clinicaltrials.gov o EUDRACT.eu (mireu: Disseny de la base de dades).

Aquests assajos clínics han inclòs més de 25.000 pacients. La població d’estudi són nens o adolescents en gairebé un 60% dels assaigs clínics, la presència d’una comorbiditat és un criteri d’inclusió en un 20% dels estudis i els fàrmacs estimulants (metilfenidat i derivats amfetamínics) són la intervenció d’estudi a la meitat dels assajos clínics.

Què aporta Minerva Database als nostres usuaris?

Eficiència

Estalvi de temps i de diners en l’obtenció de la informació per la posterior anàlisi estadístic

Exhaustivitat

La base de dades conté molta informació administrativa, del disseny, els pacients, les intervencions i els resultats de cada assaig clínic

Validesa informació

La informació de Minerva Database s’ha utilitzat en nombrosos estudis publicats

Vols saber més de Minerva?

Nom (Obligatori)(Obligatori)
Correu electrònic(Obligatori)