Disseny de la base de dades

Identificació dels estudis

Hem identificat els assajos clínics inclosos a Minerva a partir de recerques setmanals en les següents bases de dades: Medline, the Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), PsycINFO. A més, hem buscat en registres d’assajos clínics, www.clinicaltrials.govwww.clinicaltrialsregister.euwww.controlled-trials.com, FDA, EMA ia les pàgines web dels laboratoris que comercialitzen els medicaments emprats per al tractament del TDAH (Eli-Lilly, Janssen, Shire, Novartis). Hem utilitzat unes sintaxis que presenten una alta sensibilitat i baixa especificitat per assegurar-nos que s’identificaven tots els assaigs clínics publicats (veure Taula).

SINTAXI
Medline

(“attention deficit disorder with hyperactivity”[MeSH Terms] OR adhd OR “minimal brain” OR

“hyperkinetic disorder” OR “attention deficit”) AND ((randomized controlled trial[pt] OR controlled clinical trial[pt] OR randomized controlled trials[mh] OR random allocation[mh] OR double-blind method[mh] OR single-blind method[mh] OR clinical trial[pt] clinical trials[mh] OR (clinical trial[tw]) OR ((singl*[tw] OR doubl*[tw] OR trebl*[tw] OR tripl*[tw]) AND (mask*[tw] OR blind*[tw])) OR (latin square[tw]) OR placebos[mh] OR placebo*[tw] OR random*[tw] OR research design[mh:noexp] OR follow-up studies[mh] OR prospective studies[mh] OR cross-over studies[mh] OR prospective*[tw] OR volunteer[tw]) NOT (animal[mh] NOT human[mh]))

CENTRAL (“Attention deficit disorder with hyperactivity” OR ADHD OR “minimal brain” OR “hyperkinetic disorder” OR “attention deficit”)
PsycINFO (attention deficit OR hyperactivity OR ADHD OR minimal brain) AND random*
www.clinicaltrials.gov “attention deficit disorder with hyperactivity” OR ADHD OR “minimal brain” OR “hyperkinetic disorder” OR “attention deficit”
www.clinicaltrialsregister.eu “attention deficit disorder with hyperactivity” OR ADHD OR “minimal brain” OR “hyperkinetic disorder” OR “attention deficit”
www.controlled-trials.com “attention deficit disorder with hyperactivity” OR ADHD OR “minimal brain” OR “hyperkinetic disorder” OR “attention deficit”

Hem inspeccionat els resums de les publicacions potencialment rellevants i hem obtingut el text complet dels articles que s’ha considerat que podien complir els criteris d’inclusió de la base de dades Minerva. De cada estudi inclòs hem obtingut totes les publicacions derivades de la mateixa i hem revisat les referències bibliogràfiques per identificar nous assaigs clínics. Finalment, hem realitzat un una recerca dels articles que han citat els articles dels estudis inclosos per identificar els estudis que haguessin passat desapercebuts.

    Vols saber més de Minerva?

    Nom (Obligatori)(Obligatori)
    Correu electrònic(Obligatori)
    Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.